อากะ ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น

PASSION FOR GRILL

ร้านอาหารญี่ปุน “AKA” (อากะ) เริ่มกิจการในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 โดยมีสาขาแรกตั้งอยูที่ หางสรรพสินคา เซ็นทรัลเวิลดพลาซา โดยชื่อของราน “อากะ” ในภาษาญี่ปุนแปลวา “สีแดง” ซึ่งใหความรูสึกรอนแรง และเปน สัญลักษณของเปลวไฟจากเตาถานที่ใชการปง-ยางอาหาร มีตนแบบ มาจากแดนอาทิตยอุทัย โดยรูปแบบของรานเปน รานอาหารญี่ปุนประเภทปง-ยาง (YAKINIKU) และอาหารจานรอน (TEPPANYAKI) ที่ให ความสําคัญกับเรื่องรายละเอียดและการคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงจากที่ตางๆ ทั่วทุกมุมโลกมารวมกับวิธีการปรุงรสอาหารตามแบบฉบับของ ราน AKA และปรับรสชาติใหเขมขนขึ้น ตามรสนิยมของคนไทย

ร้านอาหารญี่ปุ่น AKA YAKINIKU ดําเนินกิจการโดย บริษัท อากะอินเตอรฟู้ดส์ จํากัด ซึ่งบริหารงานโดยกรรมการบริหาร ชาวไทยที่ดำเนินกิจการอยู่ภายใต้เครือของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ที่มีประสบการในสายของธุรกิจอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย มานานกว่า 2 ทศวรรษ บริษัทมีการดำเนินการภายใต้สโลแกน “PASSION FOR GRILL” โดยมีพันธกิจขององค์กรคือ “เราจะมุ่งมั่นในฐานะที่เป็นผู้สรรหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด จากทั่วทุกมุมโลก มาให้ลูกค้าได้ลงมือทำ YAKINIKU ที่อร่อยที่สุดอย่างไม่หยุดยั้ง ให้ช่วงเวลาที่อากะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของทุกคน”

ในปัจจุบัน บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ได้มีการพัฒนาและขยาย กิจการร้านอาหารญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ AKA YAKINIKU โดยให้บริการ ทั้งแบบ A LA CART และ BUFFET โดยมีสาขามากกว่า 17 สาขา ในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองหลักๆ ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และบริษัทจะไม่หยุดยั้งในการขยายสาขา ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการบริการ รวมถึงสรรหาสิ่งใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

เนื้อสันคอพรีเมี่ยม
นื้อสันคอออสเตรเลีย ขุนด้วยธัญพืช 100 วัน พร้อมลายมันแทรกทั่วชิ้นเนื้อ มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มและมีรสชาติเข้มข้น คลุกเคล้ากลิ่นหอมของเนื้อชั้นดี

น้ำจิ้มอากะ (สุเกะทาเระ)
น้ำจิ้มสูตรเด็ดที่ตกทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยวิธีต้มซีอิ้ว สาเก สาหร่ายคอมบุ และวัตถุดิบอีกกว่า 10 ชนิด ทำให้ได้ซอสที่หอม รสชาติกลมกล่อมเหมาะกับการทานอาหารปิ้งย่างทุกชนิด

พริกเผา (โกชูจัง)
พริกเผาสูตรลับเฉพาะของอากะ ที่ค่อยๆเคี่ยวพริกเกาหลีกับมิโสะ นานนับชั่วโมง นำไปผสมกับน้ำจิ้มอากะหรือใส่ในข้าวยำเกาหลี ผสมผสานรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นและเกาหลีกันได้อย่างลงตัว

เตาปิ้งย่าง
เรานำเข้าเตาถ่านปิ้งย่างมาจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมเครื่องดูดควัน คุณภาพสูง ทำให้ไม่มีกลิ่นควันติดตัว แต่ยังคงความอร่อยของรสชาติ อาหารเอาไว้

ถ่าน
ถ่านของเราทำมาจากวัสดุธรรมชาติ ไร้กลิ่น ไร้ควัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม